10 april 2014

10 april – Na een vergadering van de meesters van de loge stond de Algemene Ledenvergadering op het programma: een loge is ook een vereniging met een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee overige leden. Financieel en inhoudelijk moet er verantwoording afgelegd worden. De secretaris heeft een schitterend jaarverslag geschreven, dat gearchiveerd wordt en opgestuurd wordt naar het ‘hoofdkantoor’ van de orde van vrijmetselaren in Den Haag.
Sinds januari zijn er wettelijke verplichtingen omtrent de ANBI-status, de financiƫle verslaglegging is niet alleen hiervoor belangrijk. Er moet ook een begroting zijn en de jaarcijfers moeten kloppen.
In de rondvraag kunnen verschillende aspecten besproken worden, bijvoorbeeld sponsorprojecten binnen en buiten de vrijmetselarij. In het logegebouw zijn er nog inrichtingselementen te verfraaien na de recente verbouwing. Buiten de vrijmetselarij draagt la Paix bij aan liefdadigheidsprojecten. Elke donderdag wordt voor zo een project gecollecteerd.
Tenslotte zegt een broeder in de rondvraag dat hij de huidige periode beleeft als een van bloei.