10 mei 2012

10 mei – Een broeder verzorgt een terugblik op de geschiedenis van de loge vanaf 1945. Hieraan vooraf gaat de vraag hoe geschiedenis geduid moet worden en wat tijd – in filosofische zin – is. Het archief van de loge laat zien hoe de tijdgeest was en hoe leden zich ertoe verhouden. Dat geschiedde door voorbeelden te noemen. Naar aanleiding van de voordracht werd van gedachten gewisseld over de verschillende aspecten die aan dit onderwerp kleven.