10 oktober 2013

10 oktober – Voorafgaand aan de bijeenkomst hebben de in maçonnieke leeftijd ouderen een overleg. De kwaliteit van de instructies voor de maçonniek jongeren komt hierin ter sprake. Deze instructies zijn zeer belangrijk in de vrijmetselarij omdat ze de meer dan 250 jaar oude traditie hernieuwend moeten behouden.

Tijdens het gewone gedeelte van de bijeenkomst wordt een inleiding gegeven over normen en waarden en hun aanwezigheid in de vrijmetselarij. Aan de gedachtenwisseling hierover nemen veel broeders deel, iedereen heeft bovendien de opdracht om hierover verder na te denken, de vrijmetselarij eindigt niet met de afsluiting van een van de wekelijkse bijeenkomsten.

Last but not least zijn de broeders blij met het bezoek van een buitenlid. Deze broeder was lang lid van La Paix voor hij geëmigreerd is naar Duitsland en daar lid is geworden van een loge. De voorzitter stelt voor hem en zijn loge in Weimar in het voorjaar te bezoeken.