11 april 2013

11 april –┬áDe jaarlijkse algemene ledenvergadering stond op de agenda. Het bestuur van de loge legde verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Er vonden nieuwe benoemingen plaats. Ook werd aandacht besteed aan de toekomst door te bespreken welke projecten gesteund worden. Een ledenvergadering is nu eenmaal nodig om de democratische spelregels, die ook voor een loge gelden, goed te kunnen naleven.