11 oktober 2012

11 oktober – Van te voren werd ieder op de hoogte gebracht van de vraag die besproken zou worden ‘wat is het effect voor je – directe – omgeving van je vrijmetselaar zijn’. Lastig te beantwoorden. Wat leren de bijeenkomsten in de loge en hoe vertaal je dat naar buiten toe? Is het ontwikkelen van zelfkennis essentieel? Is het soms uitgesloten je verworven idealen uit te dragen? Een gesprek waar ieder aan deelnam zonder pasklaar antwoord te kunnen geven op die vraag.