12 december 2013

12 december – Een korte algemene ledenvergadering stelde de begroting 2014 vast. In de rondvraag werd van gedachten gewisseld hoe informatieverstrekking geoptimaliseerd kan worden. Aansluitend werd tussen de rituele opening en sluiting de figuur besproken, die volgende week getekend zal worden. Geometrische, ethische en beschouwelijke facetten werden belicht.