13 december 2012

13 december – Wat zijn dilemma’s? Aan de hand van voorbeelden vroeg de inleider aan de aanwezigen welke keuze gemaakt werd. Ethische keuzes worden niet op grond van logische afwegingen gemaakt. Het redden van iemand zonder enig gevaar voor de redder blijkt eerder gekozen te worden dan het redden van levens door herhaalde kleine donaties aan een fonds. Het erover denken en er vervolgens over van gedachten wisselen scherpt de geest van ieder en dat geldt zeker voor de ‘duivelse dilemma’s’.