13 februari 2014

13 februari – De comparitie wordt ditmaal gebruikt voor een instructie in de eerste, tweede en derde graad. Ieder onder leiding van een oud-voorzitter buigen zowel de leerlingen als de gezellen en de meesters zich – ieder vanuit hun eigen perspectief – over de symboliek van respectievelijk inwijding, bevordering en verheffing.

Door op die manier over de symboliek van de vrijmetselarij na te denken wordt opgezocht wat ons vereent en wordt een ieder gestimuleerd kritisch na te denken over zijn eigen interpretatie van die symboliek.