13 maart 2014

13 maart – Een leerling levert zijn eerste bouwstuk op en gunt ons een inkijkje in hetgeen hij gedurende zijn eerste jaar in de vrijmetselarij heeft geleerd en ervaren. Met name de symboliek zoals die gebruikt wordt bij het inwijdingsrituaal komt aan de orde, maar ook de vraag hoe de ervaringen die binnen de vrijmetselarij worden opgedaan, doorwerken in het dagelijks leven en onze persoonlijke ontwikkeling. Door de vele bijdragen van de verschilldende broeders ontstaat een diepgaande gedachtewisseling en een zeer divers beeld, waarmee een ieder zijn voordeel kan doen.