13 september 2012

13 september – [ … ] Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen [ … ] was het uitgangspunt van een broeder om een geïnspireerd bouwstuk op te leveren over het ‘licht’.  De herhaling van deze rituele tekst was voor hem een contemplatie. Dat leverde niet alleen een boeiend betoog voor de toehoorders op. Het verwoorden van zijn gevoelens over wat dit begrip in hem te weeg bracht maakte het waard met elkaar te compareren.

Aansluitend kwam ieder aan het woord om te berichten over de ervaringen opgedaan in de voorbij maanden. Ook de voornemens kwamen aan bod. Kortom het was een avond met vele facetten, die het waard maakte vrijmetselarij te beoefenen.