14 november 2013

14 november – Uitgaande van de begrippen ‘esoterisch’ en ‘exoterisch’ werden de twee eerste stappen besproken van de methode die vrijmetselarij is. Anders gezegd, vanavond werd gesproken over  inhoud en vorm. Al snel kwam de problematiek  rond zelfkennis naar voren. Het gaat dan over ‘naar binnen gericht’ of ‘naar buiten’. Ook wel binnen en buiten de loge. En zo wordt ‘mens zijn’ bepaald door het ‘eigene’, het ‘andere’ en de relatie die beide tot elkaar hebben.