15 maart 2012

15 maart  –  Een avond met geïnteresseerden voor onze loge. Voor het eerst in de Burcht, waar de betrokkenheid met anderen ‘van de muren spat’. Een eerste spreker stelde verschillende aspecten van de rituelen aan de orde. Het is moeilijk om over te brengen wat die teweeg kunnen brengen bij iemand die ze ondergaat. De tweede spreker plaatste de vrijmetselarij in een historische context. De niet te beantwoorden vraag ‘wat je op deze wereld doet’ werd door beiden gesteld. Het bood de mogelijkheid om met anderen zinvol van gedachten te wisselen.