16 januari 2014

16 januari 2014 – Een rituaal wordt wel vergeleken met een toneelstuk. Het beeldt uit wat zich in het innerlijk van de mens afspeelt. Door actief deel te nemen aan de uitvoering ervan onderga je de werking van het rituaal het meest direct en heb je een belangrijk hulpmiddel in handen om te komen tot zelfinkeer en verrijking van je gedachten en belevingswereld. Om deel te kunnen nemen aan het rituaal dien je bij het betreden van de tempel, de plaats waar het rituaal wordt uitgevoerd, het paswoord uit te spreken. Het afgeven van het paswoord is een belangrijke voorbereidende fase voor arbeid en inkeer in jezelf. Het schudt je als het ware wakker en dwingt je je te realiseren wat je gaat doen.