9 februari 2012

9 februari – Op een bijzondere wijze werd uitdrukking gegeven aan de aanwezigheid van de ander in het leven van de spreker. In de sociale media is sprake van een ‘digitale ander’. Gaat het dan wel over communicatie en zo ja waar moet die dan aan voldoen? Is de verkregen informatie betrouwbaar? De gezel die midden in de wereld van de IT staat, toetste deze vragen aan de symboliek uit de rituelen. Het bleek een prima hulpmiddel om de gestelde ethische vragen beter te formuleren; beantwoording blijft lastig.