17 mei 2012

17 mei – Er was geen bijeenkomst. Reden is dat de werkzaamheden van de loge geen inbreuk mogen zijn op de privésfeer van de leden van de loge. Hemelvaartsdag is een vrije dag voor iedereen. De prioriteit van daginvulling ligt op zo’n dag niet bij de loge. Wellicht dat de gedachte die dag bij broeders opkomt waarom ze eigenlijk (nog steeds) naar de loge komen. Nog een week wachten, dan ontmoeten we elkaar weer.