18 oktober 2012

18 oktober – Binnenkort wordt mogelijk in loge La Paix een broeder tot Meester Vrijmetselaar verheven. Dit is de afronding en het hoogtepunt van de inwijding tot Vrijmetselaar, en een indrukwekkend rituaal. Ter voorbereiding op deze bijzondere avond zijn deze donderdag 15 broeders bijeengekomen om in een oefenloge het ritueel in uitvoering en inhoud te bediscussiëren. Een broederlijke en stimulerende avond, die de complexiteit en veelvoudige inhoud van onze rituelen weer onder de aandacht heeft gebracht.