2 mei 2013

2 mei – ‘Het ontembare zoeken’ is het motto van voordrachten dit werkjaar. De inleider voegde daar ‘in banen geleid’ aan toe. Hij benaderde het onderwerp door het zoeken te koppelen aan richting, de bronnen ervan en de neiging het te doen. Deze drie pelde hij weer af tot andere essentialia, waarbij ‘denken over denken’ de basis vormde. Zo stelt hij voor om de waarom-vraag te vervangen door de hoe-vraag. Je komt verder door over correlaties te spreken in plaats van over oorzaken. Bronnen zijn: het waarnemen, het verstand en de intuïtie. Veel vragen boden de spreker de mogelijkheid om dieper in te gaan op zijn ‘vertoog’. Een andere keer zal aan de orde komen hoe (maçonnieke) rituelen bij dit thema passen.