20 september 2012

20 september – De nieuwe leerling ontving zijn instructie van de tweede opziener. Een korte literaire tekst ging nader in op de verschillende lagen die in het ritueel van de aanname versluierd aanwezig zijn.  De zorgvuldig gekozen formuleringen verrieden dat de instructie ook voor de opziener zelf een instructie is geweest. Dat vrijmetselarij zoveel facetten heeft als er waargenomen kunnen worden bleek uit de uitvoerige gedachtewisseling. De ratio probeerde via het woord de beleving te beschrijven. Vrijmetselarij is als een nieuwe taal, die geleerd moet worden ter bevordering van onderlinge verstandhouding.