30 januari 2014

Het openen van de comparitie

Een tiental broeders zijn door een van koudste avonden van deze winter naar het logegebouw gekomen om te compareren over de woorden waarmee de comparitie wordt geopend.

Op welke grondslag komen wij als broeders bijeen?
Op die van broederschap, is daarop het antwoord, dat vanzelfsprekend nieuwe vragen oproept.

Wat zijn bepalende eigenschappen van de broederschap?
Religieuze tolerantie is er zeker een. En deze wordt vanavond in de praktijk geoefend.

Immers: bij de opening wordt gezegd dat wij tot het bewustzijn van de broederschap worden gebracht door de opperbouwmeester des heelals, de maconnieke aanduiding voor een hoger beginsel.

Wat begrijpen de broeders ieder voor zich onder dit begrip? De god van Abraham. Iets. Beginselen van menselijke waardigheid. We proberen met elkaar zicht te krijgen op de betekenis van deze verschillende antwoorden. Vanuit een actieve belangstelling voor de zienswijze van onze medebroeders. Hetgeen iets anders is dan een onverschillig verdragen van posities.

Aldus gesterkt en geïnspireerd schuiven we vervolgens de koude nacht in. Gaan we in harmonie uit elkaar.