6 februari 2014

De broeders komen langzaam maar zeker binnengedruppeld op deze regenachtige 
avond.

De voorzittend meester zal zich na de inleiding verontschuldigen en vertrekken 
om zich aan zijn griep over te geven.

In vervolg op de vorige comparitie wordt deze avond door de gewezen tweede 
opziener een korte inleiding gegeven over de tekst waarmee wij gebruikelijk de 
comparitie sluiten. 

Samenkomen, handelen en uiteengaan. In drie stappen kunnen de stappen van de 
comparitie worden samengevat. En deze kunnen worden vergeleken met geboren 
worden, leven en sterven. 

Samenkomen in harmonie, handelen volgens de hoogste wet en uiteengaan in de 
rechte verhouding. Dat zijn de 3 beginselen waartoe de tekst van de sluiting 
oproept. Met behulp van enkele citaten van moderne Nederlandse dichters geeft de 
inleider enkele vragen weer, die deze 3 beginselen kunnen oproepen.

De broeders wisselen met de inleider en met elkaar van gedachten over de 
opgeroepen vragen.
Wat kenmerkt de harmonie? Is het de rust van het graf of is het de vrede na een 
oorlog van woorden en gedachten?
En wat is de hoogste wet? Hoe kan het antwoord op deze vraag verschillen in 
verhouding tot onze persoonlijke invulling van het hogere beginsel?

Aan het eind van de gedachtenwisseling worden we er aan herinnerd dat zonder 
bepaling van plaats er geen rechte verhouding mogelijk is tussen de broeders. 
Het stelling nemen met oog voor het perspectief van de stelling nemer is 
noodzakelijk onderdeel van de gedachtenwisseling.

En het regenen: dat heeft op de weg naar huis nog steeds niet opgehouden.