27 maart 2014

De leerling die vorige week middels het tweede stukje van onze drieledige inwijding is bevorderd tot gezel, krijgt een eerste instructie. Een toelichting op hoe het rituaal en de complexe symboliek geduid zouden kunnen worden. De aanzet wordt gegeven door de 1e Opziener die diverse aspecten van en vragen over het rituaal aan ons voorhoudt. Daarna geven verschillende broeders hun eigen invalshoek. Dat helpt niet alleen bij het vinden van nieuw perspectieven, maar vooral ook bij het begrijpen van de ander, wat hem bezighoudt en beweegt. Vooral dat laatste is een belangrijke doelstelling van de vrijmetselarij.