6 maart 2014

Vrijmetselaren werken aan zichzelf om zo te werken aan eren betere wereld.

Deze avond stonden twee korte lezingen centraal. Eén over de Gelukskoffer, een project ‘lessen in geluk’ voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Loge La Paix heeft besloten dit project financieel te steunen en kreeg dankzij de warme woorden van een broeder meer inzicht in de opbouw en werking van het project.

De tweede lezing ging over het project Stolpersteine. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig herdenkt slachtoffers van het nazi-regime door op de stoep voor hun laatste zelfgekozen woonplek een messing plaatje in het plaveisel aan te brengen met hun naam. Inmiddels zijn zo’n 37.000 plaatjes aangebracht. Een broeder van loge La Paix heeft het plan opgevat om voor het huis van vier Joodse leden van La Paix, die in de oorlog zijn weggevoerd en vermoord, zo’n plaatje te laten aanbrengen.

Beide lezingen maken duidelijk dat vrijmetselarij niet alleen iets om binnen de deuren te houden.