24 april 2014

De 1e Opziener bespreekt bij wijze van instructie een aantal aspecten van het tweedegraads rituaal waarmee vorige week een leerling is bevorderd tot gezel. De kern van zijn instructie handelt over de vraag hoe wij ons dienen te verhouden tot onze medemens.

Dat leidt tot een boeiende gedachtewisseling tussen de broeders over vragen als “is de mens fundamenteel goed of niet” en “betekent jezelf ontwikkelen automatisch dat je ook iets voor een ander betekent, of is daar meer voor nodig?”.

Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar onderlinge uitwisseling van gezichtspunten kan tot dieper inzicht leiden.