15 mei 2014

Een Inwijding.
Een zoekende mens werd getriggerd door het gedachtengoed van de vrijmetselarij: opzoeken wat mensen bij elkaar brengt en trachten weg te nemen wat hen verdeeld houdt, de alles verbindende broederschap, het gezamenlijk met anderen nadenken over zaken die je bezighouden.

Die trigger leidde tot verkennende gesprekken met leden van de loge, gevolgd door aanmelding en een diepgaand gesprek met de commissie van onderzoek. Om uiteindelijk te culmineren in de opname in de broederschap door middel van een inwijdingsrituaal dat de zoekende mens uitbeeldt met al zijn innerlijke rijkheid en onbeholpenheid.

Niet alleen een hoogtepunt voor de nieuw ingewijde leerling, maar zeker ook voor allen die daaraan deelnamen!