12 juni

Een klein aantal broeders komt bijeen voor de laatste comparitie van dit werkjaar, voordat een week later het werkjaar 2013-2014 zal worden afgesloten met een rituele bijeenkomst. De voorzitter is vanavond verontschuldigd. Zoals het maçonniek genoemd wordt ‘wegens profane werkzaamheden’. De plaatsvervangende voorzitter heeft nu de leiding. 
Een jonge broeder van een loge uit Nijmegen die wellicht lid wil worden bij La Paix omdat hij onlangs verhuisd is naar Amsterdam is gevraagd zich voor te stellen met een voordracht. In maçonniek taalgebruik: hem is gevraagd een ‘bouwstuk op te leveren’. Hij is net een paar weken meester-vrijmetselaar en was al eerder bij een rituele bijeenkomst van La Paix aanwezig. Zijn bouwstuk wordt door de aanwezige broeders goed ontvangen. 

De afwezige voorzitter heeft middels de moderne techniek een virtuele groet gestuurd die in de pauze wordt getoond. Het bijwonen van deze bijeenkomst via de moderne technologie (Skype, FaceTime) zou echter nu nog te ver gaan voor loge La Paix.