19 juni

Twee dagen voor de langste dag van het jaar komen de broeders bijeen om dit werkjaar af te sluiten met een feestelijk rituaal waarin witte rozen een belangrijke symbolische functie hebben. Tijdens het rituaal worden de in de algemene ledenvergaderingen besloten bestuurswisselingen bekrachtigd. Tijdens het aansluitende broedermaal wordt door de broeder die het langst lid is van de loge een dankwoord voor het bestuur uitgesproken. Rond 23.30 uur is de bijeenkomst afgelopen en nemen de broeders afscheid voor het zomerreces tot begin september. Iedereen neemt de opdracht vanuit het rituaal mee om de komende weken tussentijds zijn balans op te maken om in september met een frisse geest weer aan de maçonnieke arbeid te kunnen beginnen. Om weer in de stemming te komen zal eind augustus een zomerbrunch met partners en familieleden gehouden worden in het logegebouw en de mooi en stijlvol vernieuwde tuin.

Enkele broeders van de Duitse zusterloge uit Hannover waren te gast, samen met hun partners. Het was hun uitdrukkelijke wens om bij de afgelopen april geplaatste ‘Stolpersteine’ (zie verslag 15 april 2014) een ritueel moment te laten plaatsvinden. Bij de Stolperstein voor huis Vondelstraat 172 legt een Duitse broeder drie kiezelstenen in de symbolische kleuren wit, rood en roze. Een indrukwekkend moment. Deze wens van de Duitse broeders onderstreept de verzoening van Nederlanders en Duitsers, een belangrijk element van de vriendschap van loge La Paix met deze Duitse loge “Friedrich zum weissen Pferde”. De contacten tussen de twee loges zijn begin jaren 1970 begonnen.

Tien dagen later reizen de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter naar Hannover voor een tegenbezoek. Ze worden daar hartelijk en gastvrij ontvangen. Ze nemen deel aan de rituele afsluiting van het werkjaar van de Duitse broeders. Hier staat alpha en omega, een afsluiting die meteen een nieuw begin is, centraal en hebben drie rozen in de kleuren wit, rood en roze een symbolische functie. Tijdens het uitgebreide broedermaal worden enkele momenten uit de meer dan 40 jaar bestaande vriendschap gememoreerd door menig oude Duitse broeder. De broeder van La Paix en de broeder van Friedrich zum weissen Pferde die rond 1971 met de verzoening begonnen zijn leven beiden niet meer. Het is de taak van de huidige en de volgende generaties de voor ons vanzelfsprekende vrede tussen deze twee buurlanden te waarborgen.
Tevens overhandigt de voorzitter van La Paix een fraai groepsportret dat tijdens de bijeenkomst van La Paix op de 19e van alle aanwezige Nederlandse en Duitse broeders door de plaatsvervangende voorzitter genomen is. Wellicht een bijzondere herinnering voor de volgende generaties van vrijmetselaren.