5 juni

Het was de eerste keer voor de laatst aangenomen leerling dat hij een comparitie meemaakte. Een comparitie is de ‘gewone’ elke week gehouden bijeenkomst van de broeders, ook met speciale rituelen en gebruiken. 
Omdat de inhoud van het inwijdingsritueel maar ook de maçonnieke gebruiken voor de nieuwe leerling nog vrij onbekend zijn, wordt er een instructie voor hem gegeven, door die broeder die voor zijn maçonnieke ontwikkeling tijdens het eerste jaar verantwoordelijk is. 
Hierin komen bijvoorbeeld de begrippen these, antithese en synthese aan de orde.
In de gedachtenwisseling van alle broeders over de gegeven instructie wordt weer eens duidelijk wat het verschil is tussen een discussie en een comparitie: het gaat om het vergelijken van opvattingen en het accepteren dat de ander een andere zienswijze kan hebben.

Tijdens een rituaal worden handelingen uitgevoerd met gereedschappen die een symbolische functie hebben: zo bijvoorbeeld met passer en winkelhaak. Omdat deze twee gereedschappen aan vernieuwing toe waren, heeft een broeder deze twee gereedschappen gekocht en overhandigd aan de voorzitter, die zegt dat het voor hem een bijzondere eer zal zijn met deze nieuwe passer en winkelhaak op 19 juni voor het eerst maçonniek te kunnen werken.