11 september 2014

De opening van het werkjaar geschiedt traditioneel door een open loge te houden. Een mooi rituaal waarbij broeders samenwerken en voor de vrijmetselaars belangrijke attributen in gereedheid brengen voor het aankomende werkjaar. Mooi was het te zien dat taken van broeders die niet actief konden deelnemen aan het werk, vanzelfsprekend overgenomen werden door andere broeders.

Centraal in het rituaal stond het verhaal van het ontstaan van de taken en werkzaamheden van de vrijmetselaars.

Na de open loge was er een maaltijd en werden er korte toespraken gehouden.