25 september 2014

Het was een bijzondere avond waar de emoties bij een aantal onderwerpen meer naar voren kwamen dan dat doorgaans gebruikelijk is. Toch was het een geslaagde avond, want de broeders bleven elkaar met respect behandelen.

De comparitie die avond ging over overbodigheid; kan men spreken van overbodigheid? In welke zin bestaat dit woord en met welke brillen kan hiernaar worden gekeken? Een existentiële vraag waar het doel van de mensheid aan ten grondslag ligt. Er zou nog een avond met dit onderwerp gevuld kunnen worden. Het was een leerzame avond waar gevoelige dingen werden besproken en toch ging men in de rechte verhouding uiteen.