13 november 2014

Vrijmetselaren proberen beter mens te worden en de wereld beter te maken. Dit oefenen doen zij in hun ontmoetingsplaats, de Loge. Tenminste één keer per jaar worden wij er aan herinnerd dat de Loge ook een gewone vereniging is, met statuten, een huishoudelijk regelement enzovoort. Vanavond zijn wij voor een Algemene Ledenvergadering bij elkaar gekomen. De penningmeester heeft een overzicht van de begroting en financiële positie van de loge op tafel kunnen leggen, die na enkele vragen en toelichtingen naar ieders tevredenheid werd goedgekeurd. De vergadering kon in goede harmonie worden gesloten.