11 december 2014

Vanavond waren wij in Open loge bijeen voor het Winter Sint Jan. Tijdens dit feest vieren wij de gedenkdag van onze Schutspatroon Johannes de Evangelist. Het is gebruikelijk het Winter Sint Jansfeest kort vóór de donkerste dag van het jaar te vieren. De donkere tijden van het jaar herinneren ons eraan dat het goed is om, in plaats van altijd maar door te hollen met ons leven, regelmatig een moment van rust en verstilling in te bouwen om ons te bezinnen en tot inkeer, tot zelfbeschouwing te komen. Pas dan kunnen we daadwerkelijk als mens groeien, nader tot elkaar komen en samen werken aan een betere wereld, zinnebeeldig voorgesteld als de Tempel der Mensheid.