22 januari 2015

Vanavond hebben de broeders van La Paix, en in het bijzonder de vorige week ingewijde nieuwe broeder, instructie gekregen van de Tweede Opziener over het Leerlingrituaal. We noemen dit een openbare instructie omdat niet alleen de nieuw ingewijde broeder, maar ook alle overige broeders deze instructie ontvangen. Immers, tijdens de inwijding van een kandidaat beleven we ook onze eigen inwijding opnieuw en… de leerlingarbeid gaat altijd door. In zijn instructie legde de Tweede Opziener de nadruk op de dualiteit die in de wereld en in onszelf is. Het is belangrijk dit onder ogen te zien. Door vervolgens onszelf te leren kennen en broederschap te betrachten, kunnen we wegnemen wat ons verdeelt en elkaar ontmoeten in dat wat ons verbindt. Zo kunnen we de dualiteit ontstijgen en tot schoonheid komen.