29 januari 2015

Deze avond was een belangrijk moment voor één van onze broeder-gezellen; hij hield ten overstaan van zijn medebroeders zijn gezellenbouwstuk. Dit is overigens geen examen, maar meer een soort ijkmoment om samen met je broeders te kijken waar je staat in je maconnieke ontwikkeling en in hoeverre de gezellengraad hierbij voor jou een voldoende basis heeft gevormd. De broeder-gezel vertelde hoe de symboliek uit de gezellengraad hem heeft geholpen zijn meer intuïtieve, associatieve kant aan te spreken in zijn zoektocht naar waarheid; en speciaal gericht op de gezellengraad: in zijn zoektocht naar leven in harmonie met zichzelf én met de ander.