26 februari 2015

Een comparitie in de derde graad (de meestergraad) komt niet heel vaak voor. Maar als die plaatsvindt, leidt dit vaak tot diepgaande thema’s en gedachtewisselingen. Zo kwam vanavond het Godsbegrip aan de orde. Wie of wat met het begrip God bedoeld wordt, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Daarom streven we er in de Vrijmetselarij naar het onzegbare in symbolen uit te drukken. Zo is ook datgene wat tussen mensen onderling gebeurt, wanneer zij elkaar trachten te vinden in wat hen verbindt, iets onzegbaars, een aspect van het goddelijke.