5 maart 2015

Vrijmetselarij is een leerschool. Een van de manieren die we in de loge gebruiken om te leren is het ontvangen van instructie. De broeder die ons vanavond instructie gaf deed dit met de intentie ons te stimuleren en aan te zetten tot nader onderzoek van het rituaal. Het gaat er daarbij niet om een specifiek symbool eruit te lichten en er een eenzijdige betekenis aan te geven. Als je dat doet houdt het namelijk op een symbool te zijn. Waar het juist om gaat is na te denken over het rituaal als geheel en verbanden te zoeken tussen de verschillende symbolen. Dat is het mooie van de vrijmetselarij: het doel van zoeken is het zoeken zelf.