18 juni 2015

Het was bijna zover op 18 juni en de zon had de hoogste stand van het jaar bereikt, die (ongeveer) samenvalt met de naamdag van een van de twee schutspatronen van de vrijmetselarij, Johannes de Doper. Waarom een schutspatroon in deze moderne tijd? Dit berust op de traditie van al bijna 300 jaar.
Het maçonnieke werkjaar 2014-15 werd dan ook in de buurt van deze dag feestelijk afgesloten met een rituaal waarin de symboliek van de kosmische stand van de zon een van de hoofdlijnen vormt, al zo’n 300 jaar. Ondanks de voornamelijk feestelijke sfeer werd ook bij de vergankelijkheid van het aardse bestaan van de mens stilgestaan met als symbool een witte roos. Tevens leverde de broeder die de functie heeft ‘het geweten van de loge’ te laten spreken een bouwstuk op: hij hield een tot nadenken aanzettende toesprak. Last but not least werden er mutaties in het bestuur ritueel doorgevoerd, zoals in de laatste algemene ledenvergadering formeel besloten: bijv. de opvolging van de plaatsvervangende voorzitter. Tijdens de aansluitende tafelloge, een ritueel feestmaal, werd het bestuur door de maçonniek oudste broeder dankend en stimulerend toegesproken. Bijzonder was ook de veiling van speciale vrijmetselaarsglazen, kanonnen geheten, ten bate van de stichting www.exodus.nl; veilingmeester was de hiervoor zeer getalenteerde (met dit afsluitende werkjaar scheidende) ceremoniemeester.
Na deze avond houden de broeders het maçonnieke zomerreces om dan half september met nieuw opgedane ideeën het nieuwe werkjaar te kunnen beginnen.