5 juli 2015

Tijdens het eerste weekend van juli togen drie Broeders van onze Loge naar Hannover om samen met onze broeders van de Loge Friedrich zum weissen Pferde het zomer sint jan te vieren en de wisseling van de wacht aan het roer van deze loge mee te maken.

De heenreis vond plaats op een van de warmste dagen van het jaar en een vijftigtal kilometers voor Hannover belandden wij in een forse hagelbui. Zelfs de Duitse autobestuurders pauzeerden even langs de kant van de autosnelweg, hetgeen voldoende zegt over de ernst van de situatie. In Hannover vonden wij naar goed gebruik een onderkomen in het Thuringer Hof, dat onlangs sober en sfeervol is verbouwd.

De secretaris van de loge zwP wachtte ons met zijn vrouw op voor een gezellig avondmaal in de binnenstad gevolgd door een korte wandeling naar enkele bijzondere plekken.

Ook op zondag, de dag van het zomer sint jan, klom de thermometer tot ver boven de 30 graden. De ontvangst in het Hannover loge gebouw door onze broeders was in alle opzichten warm en hartelijk. Circa 60 broeders, gekomen vanuit Rusland, Oostenrijk, zuid en oost Duitsland, verzamelden voor de feestelijkheden. In de tempel liep de temperatuur zodanig op dat wij toestemming kregen zonder jasjes de tempel te betreden. De aftredende voorzittend meester kreeg alle lof toegezwaaid van de aanwezige broeders voor zijn inzet en de niet geringe verwezenlijkingen in cultureel en maçonniek opzicht tijdens zijn periode als voorzittend meester. De nieuwe voorzittend meester werd sober geïnstalleerd en kreeg ook alle steun toegezegd. Tijdens de tafelloge overhandigden wij een geschenk aan de aftredend voorzittend meester namens onze Loge als uitdrukking van onze erkentelijkheid voor zijn bijdrage aan de verbinding tussen onze beide Loges. Meer in het bijzonder een boek over het maçonnieke leven van JW Goethe met bouwstukken.

De bezoekende broeders kijken terug op een geslaagd bezoek en hebben genoten van de broederlijke gastvrijheid, een inspirerend zomer sint Jansfeest en een in velerlei opzichten rijkelijk gevulde tafelloge.