21 februari 2013

21 februari – Precies 258 jaar geleden werd Loge La Paix opgericht. Wat is er toch aan de hand als zoveel jaar nadien weer een belangstellende als leerling-vrijmetselaar wordt aangenomen? Het blijft fascinerend. Dat geldt niet alleen voor de kandidaat, maar ook voor de broeder die zo’n aanname mogelijk maakt. Dat alles levert een emotionele spanning op, die aanzet tot denken. Het blijkt een goede basis om je bezig te houden met de vraag ‘wat je in godsnaam op deze wereld doet’.