21 november 2013

21 november -Het uitvoeren van rituelen is als het leren van een nieuwe taal. Het ritueel bestaat uit woorden en handelingen, in een traditioneel verband gezet. Deze worden toegelicht tijdens een ceremonie zonder belerend te zijn. Wil het beoogde effect bereikt worden dan zal er geoefend moeten worden. Niet zozeer voor de uit te spreken teksten maar om de handelingen goed te doen. Dat deze ook in een logisch verband binnen dat ritueel staan kon gezamenlijk worden vastgesteld.