22 maart 2012

22 maart 2012 – Na de formele opening werden de broeders herdacht, die in de afgelopen maand zijn overleden. Altijd weer een indrukwekkend gebeuren en een goed gebruik om bij hen stil te staan. Daarna volgde een bouwstuk met de titel “Grenzen”, dat werd opgeleverd door een broeder, die in het voorafgaande weekend de marathon had gelopen in Rome. Bij de voorbereiding en tijdens de marathon werd hij voortdurend met zijn  fysieke grenzen geconfronteerd. Vanuit die ervaring is hij verder onderzoek gaan doen naar andere fysieke grenzen maar ook naar grenzen op andere terreinen, zoals het zielegebied en geestelijk niveau. Een diepgaand relaas dat een boeiend gesprek teweeg bracht met de aanwezigen. Tot slot toonde hij, aan de hand van een fenomenologisch onderzoek van Goethe, hoe door lichtbreking met behulp van een kristal de kleuren van de regenboog zichtbaar worden op de grens tussen wit en zwart.