23 februari 2012

23 februari  –  Wat is vrijmetselarij: een leerschool of een initiatieke weg? Spreker van deze avond laat een aantal issues passeren, die steeds weer terugkeren in de Orde.  Nieuwe leden werven of terughoudendheid betrachten, openheid naar de samenleving of juist niet, wat is broederschap en waartoe verplicht je dat, wat is het effect van maçonnieke gebruiken en dergelijke. Anders is de herhaling  in de rituelen. Spreker rondt af: de leerschool is de dagelijkse werkelijkheid, de initiatieke weg is de inspiratiebron om desondanks door te gaan.