23 januari 2014

23 januari – Een leerling levert zijn eerste bouwstuk op. Hij gunt ons een inkijkje in zijn persoonlijke ontwikkeling en schetst zijn positieve en negatieve ervaringen tijdens zijn eerste jaar in de vrijmetselarij.

De nadruk ligt op de betekenis die wij aan de dingen in ons leven geven en hoe de betekenis van veel in ons leven plotseling kan wegvallen als een belangrijk element daaruit wegvalt.

Regelmatig herijken van onze innerlijke waarden lijkt daarom zinvol. De uitwisseling van ervaringen met anderen en de gedachtewisseling over dit soort vraagstukken zoals tijdens een comparitie als deze kunnen daarbij behulpzaam zijn.