24 mei 2012

24 mei – het einde van het dit korte werkjaar nadert. Een inleider heeft  vragen geformuleerd over criteria waaraan een kandidaat voor de Orde moet voldoen. Voorlopige conclusie: hij moet affiniteit hebben tot rituelen en symboliek, mee willen doen met comparities en zich willen inzetten voor de loge. Een andere vraag ging over hoeveel nieuwe leden de loge jaarlijks kan begeleiden. Antwoord: een beperkt aantal. Tenslotte werd de procedure die tot het lidmaatschap leidt besproken. Een zinvolle avond die een terugblik en een verwachting inhield.