23 mei 2013

23 mei – Een rouwloge. Er waren er veel die de overleden broeder hebben gekend. Voor het eerst woonde familie een deel van de ceremonie bij. Een levensbeschrijving schetste een eerlijk beeld van de broeder, die in Suriname en Nederland leefde. Drie witte rozen werden op zijn schootsvel en handschoenen gelegd. De tekst ‘Getrouw aan zichzelve, zijn medemens tot steun, gericht op de meester’ begeleidde dit. Een broeder heeft de aardse werktuigen moeten neerleggen. De ‘arbeid aan de tempel van volmaking’ moet desondanks doorgaan. Dit was ook het ideaal van hem die thans alleen in onze hoofden voortleeft.