24 oktober 2013

24 oktober – Instructie wordt het genoemd. Een uitleg voor degene die het ritueel van vorige week voor het eerst heeft  meegemaakt. Het is lastig om het ‘bouwen aan een te voltooien bouwwerk’ te duiden. De verwijzing naar metaforen en symbolen leverde meer vragen dan antwoorden op. Dit ritueel gaat over de verantwoordelijkheid die ieder heeft jegens de ander. Het ‘bouwwerk’ staat voor de maatschappij waarin confrontatie met de ander in de ontmoeting plaatsvindt.