25 april 2013

25 april – Traditioneel volgt na een inwijding ‘instructie’ over het doel ervan. Nu is niemand gekleed in rokkostuum. Ieder draagt  gewone kleren. Wel zijn er de zelfde functionarissen. Dus toch overeenkomst tussen de inwijding en deze comparitie? Welke taak hebben ze en wat is de relatie met het doel van de inwijding? Allen vertegenwoordigen een facet van een innerlijk proces. In analogie daarmee is het gebruik van symboliek in de rituelen. Het vergelijk van zienswijzen leidde niet tot één algemene visie. Onbeantwoord bleef de vraag waartoe dit alles dient. In ieder geval werd naar elkaar geluisterd.