26 april 2012

26 april – Gebruikelijk is een terugblik te doen op het ritueel van vorige week. De aandacht ging uit naar een wezenlijk onderdeel:  dood in relatie tot  leven. Ter verduidelijking hiervan werd diep ingegaan op de idee van een tweeledig mensbeeld (lichaam – ziel). Deze visie werd onderbouwd met verwijzingen naar grote filosofen uit de klassieke oudheid tot en met heden. Kortom er werd veel materiaal aangereikt en besproken om het centrale thema van 19 april grondig te beschouwen.