26 februari 2013

26  februari- Geen logebijeenkomst. Veel broeders waren aanwezig bij de ter aarde bestelling van een onzer op Beth Haim – ‘Huis des Levens’ – de Portugees-Joodse begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel. Hij koos ervoor begraven te worden binnen de traditie waar hij deel van uit maakte. Het was druk. Tien leden van de gemeente deden de zeven ommegangen rond de baar. Een paar korte teksten ter herinnering. Er klonken veel gebeden, waaronder Kaddisj. De gang naar het graf. Het vallen van het zand op de kist. Het graf gesloten. In gedachten werden drie witte rozen op zijn kist gelegd; een broeder had de aardse werktuigen neergelegd en was opgeroepen tot hoger arbeid.