26 september 2013

26 september – Een leerling hield voor de eerste keer een voordracht. Hij vertelde over zijn studie, zijn dagelijkse bezigheden en hoe hij de wereld ziet. Dat hij  ‘op zoek’ is, was duidelijk. De comparitie ging over: Hoe je dat ‘doet’ en hoe je kunt weten waar je ‘bent’? In de samenvatting werd erop gewezen dat  vrijmetselarij een ‘methode is van ethisch handelen, versluierd in allegorieën en symbolen’. Deze kan toegepast worden op het ontwikkelen van een zelfbeeld en hoe je de wereld waarin de ander is, kunt zien.