27 februari 2014

27 februari – Vorige week werd een nieuw lid ingewijd op rituele wijze. Vanavond instrueren we het nieuwe lid gezamenlijk aan de hand van een bouwstuk van de achtbare meester, die als inleider invalt voor de tweede opziener, en van de gedachtenwisseling onder de broeders. Maar eerst wordt het nieuwe lid nog formeel opgenomen als lid van onze loge door het afleggen van een gelofte. Een gebruik dat specifiek is voor onze loge.

De inleider neemt ons aan de hand bij de beschrijving van de gebeurtenissen uit het inwijdingsrituaal. De momenten voorafgaande aan het binnenkomen en de hier niet verder beschreven handelingen en teksten, die de opname in de vrijmetselarij al sinds zovele jaren op zovele plekken begeleiden.

In de gedachtenwisseling wordt ondermeer ingegaan op de vraag wanneer tijdens het ritueel de inwijding voltooid kan worden geacht. De zienswijzen hierop verschillen, hetgeen uitdrukking is van verschillende ervaringen bij de opname en de verschillende betekenis, die aan de handelingen door de broeders wordt toegekend.

In het slotwoord roept de dienstdoende redenaar op om het inwijdingsrituaal te beschouwen als opname in de broederschap. Welke bepalende eigenschappen van de broederschap worden in het rituaal verbeeld? Een vraag om na afloop van de zevende graad mee naar huis te nemen.